Canolfan Glyd: Canolfan Gymunedol Foryd

Funded by UK Government logo

Mae Canolfan Gymunedol Foryd yn Ganolfan Glyd sy’n cynnig man cynnes y gaeaf hwn.

Ble mae’r Ganolfan Glyd?

Y cyfeiriad ar gyfer y Ganolfan Glyd hon yw:

Princes Street
Y Rhyl
LL18 1LS

Oriau agor

Oriau agor y Ganolfan Glyd hon yw:

  • Dydd Mercher: 12 hanner dydd tan 2pm
  • Dydd Iau a Dydd Gwener: 9am tan 2pm

Beth sy’n cael ei gynnig?

Mae’r Ganolfan Glyd hon yn cynnig:

  • Cinio Rhost ar ddydd Mercher am £1
  • Brecwast Drwy’r Dydd am £1 ar ddydd Iau a dydd Gwener (Gwasanaeth Cyngor ar Ynni Cynhesu Cymru yn bresennol ar ddydd Gwener)

Manylion cyswllt

Manylion cyswllt y Ganolfan Glyd hon yw:

Ffôn: 01745 630652

Gwefan:  www.forydcentre.com (gwefan allanol)

Mwy o wybodaeth

Mae'r prosiect hwn yn rhan o Fudiad 2025, gan ddod â phartneriaid at ei gilydd drwy fenter Canolfan Glyd i gefnogi hyn.

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i raglen Ffyniant Bro Llywodraeth y DU ac mae’n darparu £2.6 biliwn o arian ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU, drwy fuddsoddi mewn cymunedau a llefydd, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. I gael rhagor o wybodaeth ewch i GOV.UK (gwefan allanol).

Powered by Levelling Up logo