Canolfan Glyd: Canolfan Gymunedol Gallt Melyd 

Funded by UK Government logo

Mae Canolfan Gymunedol Gallt Melyd yn Ganolfan Glyd sy’n cynnig man cynnes y gaeaf hwn. Mae’r Ganolfan Glyd hon wedi’i darparu gan Gyngor Tref Prestatyn.

Ble mae’r Ganolfan Glyd?

Y cyfeiriad ar gyfer y Ganolfan Glyd hon yw:

Canolfan Gymunedol Gallt Melyd 
10 Ffordd Talargoch
Meliden
LL19 8LA

Oriau agor

Mae’r Ganolfan Glyd hon ar gael o 11am tan 2pm ar:

  • Dydd Gwener 2 Chwefror 2024
  • Dydd Gwener 9 Chwefror 2024
  • Dydd Gwener 16 Chwefror 2024
  • Dydd Gwener 23 Chwefror 2024
  • Dydd Gwener 1 Mawrth 2024
  • Dydd Gwener 8 Mawrth 2024
  • Dydd Gwener 15 Mawrth 2024
  • Dydd Gwener 22 Mawrth 2024
  • Dydd Gwener 29 Mawrth 2024

Manylion cyswllt

Manylion cyswllt y Ganolfan Glyd hon yw:

Ffôn: 01745 857185

E-bostevents@prestatyntc.co.uk

Mwy o wybodaeth

Mae'r prosiect hwn yn rhan o Fudiad 2025, gan ddod â phartneriaid at ei gilydd drwy fenter Canolfan Glyd i gefnogi hyn.

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i raglen Ffyniant Bro Llywodraeth y DU ac mae’n darparu £2.6 biliwn o arian ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU, drwy fuddsoddi mewn cymunedau a llefydd, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. I gael rhagor o wybodaeth ewch i GOV.UK (gwefan allanol).

Powered by Levelling Up logo