Canolfan Glyd: Canolfan Gymunedol Neuadd y Brenin

Funded by UK Government logo

Mae Canolfan Gymunedol Neuadd y Brenin yn Ganolfan Glyd sy’n cynnig man cynnes y gaeaf hwn. Mae’r Ganolfan Glyd hon wedi’i darparu gan Gyngor Tref Prestatyn.

Ble mae’r Ganolfan Glyd?

Y cyfeiriad ar gyfer y Ganolfan Glyd hon yw:

Canolfan Gymunedol Neuadd y Brenin 
Kings Avenue
Prestatyn
LL19 9AA

Oriau agor

Mae’r Ganolfan Glyd hon ar gael o 11am tan 2pm ar:

  • Dydd Sadwrn 3 Chwefror 2024
  • Dydd Sadwrn 10 Chwefror 2024
  • Dydd Sadwrn 17 Chwefror 2024
  • Dydd Sadwrn 24 Chwefror 2024
  • Dydd Sadwrn 2 Mawrth 2024
  • Dydd Sadwrn 9 Mawrth 2024
  • Dydd Sadwrn 16 Mawrth 2024
  • Dydd Sadwrn 23 Mawrth 2024
  • Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2024

Manylion cyswllt

Manylion cyswllt y Ganolfan Glyd hon yw:

Ffôn: 01745 857185

E-bostevents@prestatyntc.co.uk

Mwy o wybodaeth

Mae'r prosiect hwn yn rhan o Fudiad 2025, gan ddod â phartneriaid at ei gilydd drwy fenter Canolfan Glyd i gefnogi hyn.

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i raglen Ffyniant Bro Llywodraeth y DU ac mae’n darparu £2.6 biliwn o arian ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU, drwy fuddsoddi mewn cymunedau a llefydd, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. I gael rhagor o wybodaeth ewch i GOV.UK (gwefan allanol).

Powered by Levelling Up logo