Canolfan Glyd: Cyngor Tref Prestatyn 

Funded by UK Government logo

Mae Cyngor Tref Prestatyn yn Ganolfan Glyd sy’n cynnig man cynnes y gaeaf hwn.

Ble mae’r Ganolfan Glyd?

Y cyfeiriad ar gyfer y Ganolfan Glyd hon yw:

Cyngor Tref Prestatyn
7 Nant Hall Road
Prestatyn
LL19 9LR

Oriau agor

Mae’r Ganolfan Glyd hon ar gael o 11am tan 2pm ar:

  • Dydd Llun 29 Ionawr 2024
  • Dydd Llun 5 Chwefror 2024
  • Dydd Llun 12 Chwefror 2024
  • Dydd Llun 19 Chwefror 2024
  • Dydd Llun 26 Chwefror 2024
  • Dydd Llun 4 Mawrth 2024
  • Dydd Llun 11 Mawrth 2024
  • Dydd Llun 18 Mawrth 2024
  • Dydd Llun 25 Mawrth 2024

Manylion cyswllt

Manylion cyswllt y Ganolfan Glyd hon yw:

Ffôn: 01745 857185

E-bostevents@prestatyntc.co.uk

Mwy o wybodaeth

Mae'r prosiect hwn yn rhan o Fudiad 2025, gan ddod â phartneriaid at ei gilydd drwy fenter Canolfan Glyd i gefnogi hyn.

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i raglen Ffyniant Bro Llywodraeth y DU ac mae’n darparu £2.6 biliwn o arian ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU, drwy fuddsoddi mewn cymunedau a llefydd, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. I gael rhagor o wybodaeth ewch i GOV.UK (gwefan allanol).

Powered by Levelling Up logo