Canolfan Glyd: Eglwys y Santes Fair 

Funded by UK Government logo

Mae Eglwys y Santes Fair yn Ganolfan Glyd sy’n cynnig man cynnes y gaeaf hwn.

Ble mae’r Ganolfan Glyd?

Y cyfeiriad ar gyfer y Ganolfan Glyd hon yw:

Eglwys y Santes Fair 
Ffynnongroew Road
Y Rhyl
LL18 1LE

Oriau agor

Oriau agor y Ganolfan Glyd hon yw:

  • Dydd Llun, 9:30am tan 2:30pm
  • Dydd Iau 1:30pm tan 3:30pm (term time)
  • Dydd Sul: 11am tan 12 hanner dydd

Beth sy’n cael ei gynnig?

Mae’r Ganolfan Glyd hon yn cynnig y canlynol:

  • Dydd Llun - Diod boeth, cinio cynnes. Mae croeso i deuluoedd ac mae gweithgareddau, ardal i blant a man tawel i ddarllen, rhoi pŵer yn eich ffôn neu wrando ar gerddoriaeth yn y lleoliad.
  • Dydd Iau - Mae croeso i bawb i ddod i grŵp celf Eglwys y Santes Fair yn ystod y tymor.
  • Dydd Sul - Diod boeth a brechdan bacwn/selsig.

Manylion cyswllt

Manylion cyswllt y Ganolfan Glyd hon yw:

Ffôn: 07900 166577

Mwy o wybodaeth

Mae'r prosiect hwn yn rhan o Fudiad 2025, gan ddod â phartneriaid at ei gilydd drwy fenter Canolfan Glyd i gefnogi hyn.

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i raglen Ffyniant Bro Llywodraeth y DU ac mae’n darparu £2.6 biliwn o arian ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU, drwy fuddsoddi mewn cymunedau a llefydd, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. I gael rhagor o wybodaeth ewch i GOV.UK (gwefan allanol).

Powered by Levelling Up logo