Canolfan Glyd: Neuadd Gymunedol Sant Collen 

Funded by UK Government logo

Mae Neuadd Gymunedol Sant Collen yn Ganolfan Glyd sy’n cynnig man cynnes y gaeaf hwn. Mae’r Ganolfan Glyd hon wedi’i darparu gan Bartneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych.

Ble mae’r Ganolfan Glyd?

Y cyfeiriad ar gyfer y Ganolfan Glyd hon yw:

Neuadd Gymunedol Sant Collen 
Llangollen
LL20 8SN

Oriau agor

Oriau agor y Ganolfan Glyd hon yw Dydd Iau, o 9:30am tan 12 hanner dydd.

Beth sy’n cael ei gynnig?

Mae’r Ganolfan Glyd hon yn cynnig:

  • awyrgylch croesawgar a chynnes
  • lluniaeth a chawl am ddim
  • crefftau creadigol
  • gweithgareddau lles
  • ymlacio
  • gemau difyr
  • cwrdd â ffrindiau newydd

Manylion cyswllt

Manylion cyswllt y Ganolfan Glyd hon yw:

Facebook: Bartneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Mwy o wybodaeth

Mae'r prosiect hwn yn rhan o Fudiad 2025, gan ddod â phartneriaid at ei gilydd drwy fenter Canolfan Glyd i gefnogi hyn.

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i raglen Ffyniant Bro Llywodraeth y DU ac mae’n darparu £2.6 biliwn o arian ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU, drwy fuddsoddi mewn cymunedau a llefydd, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. I gael rhagor o wybodaeth ewch i GOV.UK (gwefan allanol).

Powered by Levelling Up logo