Canolfan Glyd: ReSource Scrap Store

Funded by UK Government logo

Mae ReSource Scrap Store yn Ganolfan Glyd sy’n cynnig man cynnes y gaeaf hwn. Mae’r Ganolfan Glyd hon wedi’i darparu gan Resource Wales.

Ble mae’r Ganolfan Glyd?

Y cyfeiriad ar gyfer y Ganolfan Glyd hon yw:

ReSource Scrap Store
7 St Peter's Square
Ruthin
LL15 1DL

Oriau agor

Oriau agor y Ganolfan Glyd hon yw

  • Tuesday, 10am to 4:30pm
  • Wednesday, 10am to 4:30pm
  • Thursday, 10am to 4:30pm
  • Friday, 10am to 4:30pm
  • Saturday, 10am to 4:30pm

Beth sy’n cael ei gynnig?

Mae’r Ganolfan Glyd hon yn cynnig diodydd poeth a man i ddarllen yn ystod oriau agor.

Manylion cyswllt

Manylion cyswllt y Ganolfan Glyd hon yw:

E-bostjanine@resourcewales.com

Mwy o wybodaeth

Mae'r prosiect hwn yn rhan o Fudiad 2025, gan ddod â phartneriaid at ei gilydd drwy fenter Canolfan Glyd i gefnogi hyn.

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i raglen Ffyniant Bro Llywodraeth y DU ac mae’n darparu £2.6 biliwn o arian ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU, drwy fuddsoddi mewn cymunedau a llefydd, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. I gael rhagor o wybodaeth ewch i GOV.UK (gwefan allanol).

Powered by Levelling Up logo