Cronfa Adfywio Cymunedol y DU

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU (UKCRF): Cynigion prosiect llwyddiannus

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU (UKCRF): Cynigion prosiect llwyddiannus


Llywodraeth y DU

Er mwyn helpu ardaloedd lleol i gyflwyno Cronfa Ffyniant ar y Cyd y DU, mae Llywodraeth Y DU yn rhoi arian yn 2021/22 drwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU.

Mae'n rhaid i brosiectau gyflwyno gweithgaredd sy’n unol a Phrosbectws Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU ac alinio gydag o leiaf un o’r blaenoriaethau buddsoddi yma:

  • Buddsoddi mewn sgiliau
  • Buddsoddiad ar gyfer busnes lleol
  • Buddsoddi mewn cymunedau a lle
  • Cefnogi pobl i gael swyddi

Blaenoriaethau Lleol

Wrth ddewis y cynigion a fydd yn cael eu hanfon at Lywodraeth y DU i'w hystyried, bydd, Cyngor Sir Ddinbych yn blaenoriaethu'r cynigion sydd â'r potensial mwyaf i gyflawni yn erbyn blaenoriaethau twf lleol allweddol.

Gwelwch Flaenoriaethau Corfforaethol Sir Ddinbych ar: www.sirddinbych.gov.uk/cynlluncorfforaethol

Yn ogystal â hynny, rydym wedi ymrwymo i:

  • wella ein seilwaith digidol;
  • mynd i'r afael â difreintedd yn y Rhyl; a
  • dod yn sefydliad sero carbon net erbyn Mawrth 2030.

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi ei dynodi’n awdurdod arweiniol gan Lywodraeth y DU a bydd yn gyfrifol am roi’r gwahoddiad hwn, derbyn ceisiadau a dethol y ceisiadau gaiff eu hanfon at Lywodraeth y DU i gael eu hystyried a thalu grantiau i brosiectau llwyddiannus a rheoli eu perfformiad.