Cael cynllun ar gyfer prosiect cymunedol

Mae yna sawl rheswm dros gael cynllun wrth ymgymryd â phrosiectau yn eich cymuned.

  • Mae cynlluniau yn golygu bod pawb sy'n rhan o brosiect yn gweithio tuag at gyrraedd yr un nodau a chanlyniadau. Mae cynlluniau yn darparu eglurder.
  • Mae cynlluniau yn eich helpu i ganolbwyntio ar y pethau pwysig a byddant yn rhoi mwy o ymdeimlad o berchnogaeth i'r rheiny sy'n cymryd rhan.
  • Mae cynlluniau yn rhoi hygrededd i’ch grŵp a’r hyn sydd arnoch chi eisiau ei gyflawni. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth ymgeisio am grantiau.
  • Mae cynlluniau yn sicrhau nad ydych chi’n esgeuluso unrhyw fanylyn.
  • Mae cynlluniau yn eich helpu i benderfynu ar y pethau sy’n bosibl a’r pethau nad ydynt yn bosibl, gan eich helpu i arbed amser, egni ac adnoddau yn y tymor hir.
  • Mae cynlluniau yn amlinellu atebolrwydd, gan nodi pwy sy’n gyfrifol am beth ac erbyn pryd.
  • Mae cynlluniau yn darparu achos busnes da wrth ymgeisio am gyllid tuag at eich prosiect.

Os ydych angen cael cynllun ar gyfer prosiect cymunedol, gallwch gael mwy o gyngor a gwybodaeth o wefan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (gwefan allanol).