Rownd 2 Cronfa Ffyniant Bro: Cynigion prosiect llwyddiannus

Fel rhan o rownd 2, bu Cyngor Sir Ddinbych yn llwyddiannus yn eu cais ar gyfer Etholaeth Gorllewin Clwyd. Mae Cronfa Ffyniant Bro wedi'i ddyrannu i Sir Ddinbych yn dod i gyfanswm o £10.95m a bydd Rhuthun a'r cymunedau gwledig yn elwa ohono.

Rydym ar hyn o bryd yn gweithio i symud y prosiectau ymlaen drwy:

  • Ddatblygu Fframwaith Rheoli Rhaglen i gyllid Gorllewin Clwyd er mwyn gwneud yn siŵr fod Cyngor Sir Ddinbych yn gallu cydymffurfio â’r gofynion grant, Amodau Monitro a Sicrwydd Llywodraeth y DU a gofynion archwilio.
  • Cysylltu â phrosiectau Trydydd Parti i egluro’r camau nesaf a’u cefnogi nhw i gwblhau eu hachosion busnes a dogfennaeth prosiect cyn cyflwyno Cytundebau Ariannu Trydydd Parti.
  • Mae gofynion tîm prosiect wedi cael eu rhestru er mwyn symud ymlaen â phrosiectau Cyngor Sir Ddinbych. Rŵan bydd y Cyngor yn dechrau defnyddio’r timau hyn ac yn recriwtio’r adnoddau ychwanegol sydd eu hangen i gefnogi’r gwaith o gyflawni’r prosiectau hyn.
  • Yna bydd timau’r prosiect yn dechrau datblygu cynlluniau’r prosiect a dros y misoedd nesaf yn cysylltu â budd-ddeiliaid allweddol i drafod y prosiectau mewn mwy o fanylder.
Cronfa Ffyniant Bro Gorllewin Clwyd
Enw Gweithgarwch Y ProsiectLleoliadDisgrifiad
Sgwâr Sant Pedr Rhuthun Uwchraddio Parth Cyhoeddus a Gwaith Traffig o amgylch y sgwâr
Eglwys Sant Pedr a Mynachlogau Rhuthun Gwelliannau Hygyrchedd
Tŵr Cloc Rhuthun Rhuthun Adnewyddu nodweddion allanol Tŵr y Cloc
Carchar Rhuthun/46 Stryd Clwyd Rhuthun Adnewyddu’r eiddo gan gynnwys mynediad newydd a gwell cyfleusterau cyhoeddus
Nant Clwyd-y-Dre Rhuthun Rhuthun Adnewyddu adeilad rhestredig Gradd 1
Cae Ddol Rhuthun Rhuthun Uwchraddio’r Parth Cyhoeddus a chysylltu â’r thema treftadaeth
Cyfleusterau Moel Famau a Llwybrau Beicio Moel Famau Llwybrau beicio newydd a gwell cyfleusterau ymwelwyr
Adeilad Loggerheads a Thu Allan Loggerheads Cyfleusterau ymwelwyr newydd a rheoli llifogydd
Ysgol Bryneglwys - Canolbwynt Cymunedol Bryneglwys Canolfan Gymunedol wedi ei haddasu
Gwyddelwern - Canolbwynt Cymunedol Gwyddelwern Adeilad canolbwynt cymunedol newydd

Mae rhagor o wybodaeth am Gronfa Ffyniant Bro (LUF) i'w gweld ar wefan GOV.UK.