Rhoi gwybod am wersylloedd diawdurdod ar dir y cyngor