Tarfu oherwydd tywydd y gaeaf

Gwybodaeth am tarfu oherwydd tywydd y gaeaf yn Sir Ddinbych. 

Mae eira wedi disgyn dros nos ar draws y sir

Parcio, ffyrdd a theithio

Mae timau wedi bod ar ddyletswydd drwy'r nos ac wedi bod yn graeanu'r rhwydwaith yn barhaus ac mae contractwyr amaethyddol yn helpu i glirio'r llwybrau gwledig.

Nid oes unrhyw ffyrdd ar gau ar hyn o bryd ac mae ffyrdd yn oddefol yn ofalus. Llwybrau gwledig yw'r rhai yr effeithir arnynt waethaf, yn enwedig o amgylch ardaloedd Pass Saron a'r Ceffylau.

Caniatewch amser ychwanegol ar gyfer unrhyw daith a dim ond teithio os yw'n hanfodol.

Biniau ac ailgylchu

Oherwydd materion staffio a'r sefyllfa ar y ffyrdd, ni fydd llawer o’r casgliadau'n digwydd heddiw. Gadewch eich gwastraff allan fel arfer erbyn 7am am y dyddiau nesaf, a chaiff ei gasglu cyn gynted ag y gall y timau eich cyrraedd.

Addysg ac ysgolion

Edrychwch ar ein tudalen cau ysgolion brys i gael gwybod a yw ysgol ar gau.

Diweddariadau diweddaraf

I gael y wybodaeth a'r diweddariadau diweddaraf, dilynwch ni ar Facebook (gwefan allanol).