Tarfu oherwydd tywydd y gaeaf

Gwybodaeth am tarfu oherwydd tywydd y gaeaf yn Sir Ddinbych. 

Mae eira wedi disgyn dros nos ar draws y sir

Biniau ac ailgylchu

Addysg ac ysgolion

Edrychwch ar ein tudalen cau ysgolion brys i gael gwybod a yw ysgol ar gau.

Diweddariadau diweddaraf

I gael y wybodaeth a'r diweddariadau diweddaraf, dilynwch ni ar Facebook (gwefan allanol).