Caledfryn, Dinbych

Diweddaraf am coronafeirws

Mae Siop Un Alwad Rhuthun, Caledfryn (Dinbych) a Thy Russell, y Rhyl ar gau. Dylai pobl yn ymweld â ein gwefan am wybodaeth.

Os oes gennych unrhyw bryderon am les unigolyn, cysylltwch a’r Pwynt Mynediad Sengl, ar 0300 456 1000. Mewn argyfwng tu allan i oriau, ffoniwch 0345 053 3116 ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol neu 0300 123 3068 ar gyfer pob gwasanaeth arall.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws.

Ewch yn syth i: sut i gysylltu ac ymweld â ni

Oriau Agor

Gorfodi Ta

Gorfodi Tai

Dydd Llun i Ddydd Iau: 9am i 5pm

Dydd Gwener: 9am i 4.30pm

Yn ôl i frig y dudalen.

Trwyddedi

Trwyddedi

Dydd Llun i Ddydd Iau: 9am i 5pm

Dydd Gwener: 9am i 4.30pm

Cysylltu â’r adran Trwyddedu

Yn ôl i frig y dudalen.

Cynllunio

Cynllunio

Dydd Llun i Ddydd Iau: 9am i 5pm

Dydd Gwener: 9am i 4.30pm

Cysylltu â’r adran Cynllunio

Yn ôl i frig y dudalen.

 

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Ysgrifennwch atom

Dylid anfon pob gohebiaeth ysgrifenedig i’r cyfeiriad canlynol:

Cyngor Sir Ddinbych
Blwch Post 62
Rhuthun
LL15 9AZ

Ewch i

Ffordd y Ffair
Dinbych
LL16 3RJ

Ffôn brif dderbynfa: 01824 706800

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.