Cofnod ymwelwyr

Rhaid i ymwelwyr a staff gofnodi eu manylion wrth ymweld ag un o adeiladau’r cyngor.

Mewngofnodwch wrth gyrraedd

Cofnodwch eich bod wedi cyrraedd un o adeiladau’r cyngor

Allgofnodwch wrth adael

Byddwch yn cael eich allgofnodi’n awtomatig am 6pm os na fyddwch chi wedi gwneud cyn hynny.

Cofnodwch eich bod yn gadael un o adeiladau’r cyngor

Mwy gwybodaeth

Bydd y cais hwn yn cofnodi presenoldeb yn adeiladau'r Cyngor ar gyfer ymwelwyr allanol a staff. Mae hwn yn ofyniad o dan y Rheoliadau Tân a bydd eich data'n cael ei rannu â Gwasanaeth Olrhain Cyswllt Gogledd Cymru os bydd person yn bresennol ar y safle yn profi'n bositif ar gyfer COVID-19, yn unol â rhaglen Profi, Olrhain a Gwarchod Llywodraeth Cymru.

Bydd y data'n cael ei gadw am 21 diwrnod a'i waredu wedi hynny.

Yn unol â chanllawiau presennol y llywodraeth (gwefan allanol), os oes gennych unrhyw symptomau covid-19 neu os ydych wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un â covid-19 yn ystod y 7 diwrnod diwethaf ni ddylech fynd i mewn i'r adeilad.

Glynwch wrth y canllawiau ymbellhau cymdeithasol ac aros 2m (6tr) oddi wrth eraill bob amser.