Awgrymiadau, canmoliaethau a chwynion

Os byddai'n well gennych beidio â rhoi eich manylion personol i ni, llenwch ein ffurflen ddienw.

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Sylwch: Mae pob maes a nodir gyda * yn ofynnol. Mae hwn/hon yn: