Hysbysiad o Benderfyniad y Pwyllgor Safonau: Y Cynghorydd Richard Mainon

Ar 11 Mehefin 2021 penderfynodd Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ddinbych fod y Cynghorydd Richard Mainon wedi torri cod ymddygiad Cyngor Sir Ddinbych a dylid ei wahardd rhag bod yn aelod o Gyngor Sir Ddinbych am gyfnod o ddeufis.

Mae Tribiwnlys Apêl a alwyd gan Lywydd Panel Dyfarnu Cymru wedi ystyried apêl gan y Cynghorydd Richard Mainon yn erbyn penderfyniad Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ddinbych.

Mae canfyddiadau gwreiddiol y Pwyllgor Safonau wedi eu cadarnhau ac mae’r gwaharddiad am 2 fis wedi ei gymeradwyo.

Mae'r ddau benderfyniad ar gael trwy'r dolenni isod.

Bydd y gwaharddiad yn weithredol o 30 Hydref hyd 30 Rhagfyr 2021.

Yn ystod y cyfnod hwn ni all y Cynghorydd Mainon weithredu neu roi'r argraff o weithredu fel Cynghorydd.

Ni fydd yn cael unrhyw gyflog gan y Cyngor yn ystod y cyfnod hwn.

Adroddiad y Pwyllgor Safonau - Mawrth 2021 (PDF, 475KB)

Panel Dyfarnu Cymru: Hysbysiad o Benderfyniad: Y Cynghorydd Richard Mainon (PDF, 298KB)