Cynllun Corfforaethol 2017-2022

Gweithio gyda’n gilydd er lles dyfodol Sir Ddinbych

Ewch yn syth i...

 

TrosolwgCroeso i Gynllun Corfforaethol y Cyngor 2017-2022

 

Strategaeth ariannolDysgwch fwy am y strategaeth ariannol sy’n cefnogi ein Cynllun Corfforaethol

 

Sut y datblygwyd y cynllunDysgwch fwy am sut y datblygwyd y cynllun.

.

 

Blaenoriaeth corfforaethol: TaiMae pawb yn cael eu cefnogi i fyw mewn cartrefi sy’n bodloni eu hanghenion. Mwy...

 

Blaenoriaeth corfforaethol: Cymunedau wedi eu cysylltuMae cymunedau wedi eu cysylltu ac mae ganddynt fynediad at nwyddau a gwasanaethau lleol, ar-lein a thrwy gysylltiadau cludiant da. Mwy...

 

Blaenoriaeth corfforaethol: Cymunedau CryfMae'r Cyngor yn gweithio gyda phobl a chymunedau i fagu annibyniaeth a chadernid. Mwy...

.

 

Blaenoriaeth corfforaethol: AmgylcheddDeniadol ac wedi ei warchod, gan gefnogi lles a ffyniant economaidd.
Mwy...

 

Blaenoriaeth corfforaethol: Pobl IfancMan lle bydd pobl iau am fyw a gweithio ynddo, a bod ganddynt y sgiliau i wneud hynny. Mwy...

 

Egwyddorion allweddolEgwyddorion allweddol ym mhopeth a wnawn.

.

 

Lawrlwytho’r Cynllun CorfforaetholLawrlwytho PDF o’n Cynllun Corfforaethol.

.

Mwy...

Atodiad A - Rheoli Perfformiad Cynllun Corfforaethol 2017-2022Atodiad B – Adroddiad Perfformiad Corfforaethol - Chwarter 3 - 2017-18