Canllawiau Cludiant Ysgol

Mae'r canllawiau cludiant ysgol yn nodi sut y bydd dysgwyr a myfyrwyr yn cael eu cadw'n ddiogel ar eu taith i'r ysgol ac oddi yno.

Mae'r canllawiau yn ei gwneud yn glir beth yw cyfrifoldebau pawb, a'r hyn rydym ni'n ei ddisgwyl gan bawb sy'n gysylltiedig.

Fframwaith ymddygiad

Mae'r fframwatih ymddygiad yn nodi beth fydd yn digwydd os yw dysgwyr neu fyfyrwyr yn camymddwyn wrth ddefnyddio cludiant ysgol.

Darllennwch y fframwaith ymddygiad.

Argyfyngau

Mae'r canllawiau ar gyfer argyfyngau yn nodi'r hyn y dylid ei wneud mewn sefyllfa o argyfwng, fel cerbyd yn torri i lawr, ffordd ar gau neu dywydd garw.

Darllennwch y canllawiau ar gyfer argyfyngau.