Cynllun Strategol y Gymraeg Mewn Addysg

Rydym yn gwbl ymrwymedig i ddyhead Llywodeaeth Cymru i gyflawni 'cynnydd cyson yn nifer a chanran y bobl sy'n gallu siarad Cymraeg'.

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd dwyieithrwydd yn 21ain ganrif.  Rydym wedi mabwysiadu uchelgais hirdymor y bydd yr holl blant a phobl ifanc yn Sir Ddinbych yn gadael addysg lawn-amser yn hyfedr ac yn hyderus yn y Gymraeg a'r Saesneg.  Rydym yn cydnabod y bydd yn cymryd nifer o flynyddoedd i gyrraedd y nod hwn.

Mae'r Cynllun Strategol y Gymraeg Mewn Addysg ar gyfer 2014-17 yn nodi sut y byddwn yn gweithio tuag at gyrraedd y nod hwn.  Darllennwch y cynllun yn llawn.