Cynllun Datblygu Gwledig

Mae’r Cynllun Datblygu Gwledig (CDG) ar gyfer Cymru 2007-2013 yn rhan o gyd-strategaeth Llywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd i wneud Cymru yn lle gwell i fyw a gweithio ynddo. Nod y cynllun ydi gofalu am yr amgylchedd, annog datblygiad economaidd cynaliadwy, creu mwy o swyddi tra medrus a chefnogi cymunedau gwledig lleol.

Sut mae’r CDG yn cael ei ariannu?

Ariennir Cynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 - 2013 gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mwy o wybodaeth am y Cynllun Datblygu Gwledig