Data perfformiad Gwasanaethau Plant a Theuluoedd

Bob chwarter, rydym yn adrodd i Lywodraeth Cymru ar ein perfformiad ar nifer o ddangosyddion perfformiad cenedlaethol.  Mae hyn er mwyn sicrhau ein bod yn gweithio mor effeithlon ag y gallwn, a'n bod yn cyrraedd ein targedau.

Rydym yn adrodd ar dri math o ddangosyddion perfformiad:

  • Dangosyddion Strategol Cenedlaethol (DSC) sy'n cael eu gosod gan Lywodraeth Cymru.
  • Mesurau Atebolrwydd Perfformiad (MAP) sy'n cael eu gosod gennym ni, ac wedi'u cynllunio i'n gwneud yn atebol i'r cyhoedd.
  • Data Gwella Gwasanaeth (DGG) - mae'r rhain yn setiau o ddata a ddefnyddiwn i'n helpu i gynllunio, cyflwyno a gwella ein gwasanaethau.

Mwy o wybodaeth am ein dangosyddion perfformiad.

Ein gwybodaeth perfformiad diweddaraf ar gyfer 2015-16.