Gwirfoddoli

Rydym ni’n annog ein gwasanaethau i gynnwys gwirfoddolwyr ymhob gweithgaredd priodol ac mae arnom ni eisiau sicrhau bod eu profiad o weithio efo ni yn un boddhaus a buddiol.

Polisi

Mae ein polisi gwirfoddoli yn rhoi arweiniad ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli efo ni.

Darllenwch ein polisi gwirfoddoli

Strategaeth

Mae ein strategaeth gwirfoddoli yn egluro sut ydym ni’n bwriadu adeiladu ar lwyddiant ein rhaglen wirfoddoli a datblygu diwylliant o wirfoddoli yn Sir Ddinbych.

Darllenwch y strategaeth lawn

Dysgwch fwy am ein cyfleodd gwirfoddoli