Polisïau archifau

Canllawiau ydi’r polisïau hyn ar gyfer pob agwedd ar y gwaith a wneir gan Archifau Sir Ddinbych.

Cytundeb ar roddi neu fenthyg archifau

Mae’r amodau hyn yn gymwys i gofnodion a roddir i ni gan aelodau’r cyhoedd, busnesau a sefydliadau, un ai fel rhoddion neu ar fenthyg.

Lawrlwytho'r cytundeb ar roddi neu fenthyg archifau.

Polisi casglu

Mae’r polisi hwn yn mynegi ba fathau o gofnodion rydyn ni’n eu dal, a sut y byddwn yn eu cael.

Lawrlwytho'r polisi casglu