Cynllun lles

Mae'r cynllun lles yn nodi'r gwaith y byddwn yn ei wneud gyda'n partneriaid yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf i gael effaith cadarnhaol ar gyfer pobl yn Sir Ddinbych.  Byddwn yn gwneud hyn drwy ganolbwyntio ar y thema Annibyniaeth a Gwydnwch.

Byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid a chi er mwyn bod:

  • pobl yn weithgar, yn gysylltiedig ac yn cyfrannu at eu cymunedau
  • pobl yn cymryd sylw o'r hyn sy'n digwydd o'u cwmpas, ac wrth wneud hynny yn cadw i ddysgu am eu byd
  • pobl yn blaenoriaethu eu lles ac yn mynd ati i gynllunio i gynnal eu hannibyniaeth
Dysgwch fwy drwy ddarllen y cynllun lles, neu fynd i'r wefan.