Helpwch ni i wella ein gwasanaethau

Hoffem glywed eich barn am y gwasanaethau y mae Cyngor Sir Ddinbych yn eu darparu, a’ch barn am eich ardal chi. Pa un a ydych yn byw neu’n gweithio yn Sir Ddinbych, llenwch ein arolwg i fudd-ddeiliaid, a dywedwch wrthym beth rydych chi'n ei feddwl!

Os ydych yn byw yn Sir Ddinbych hefyd, gallech fod yn gymwys i ennill mis o aelodaeth Hamdden Sir Ddinbych!

Defnyddir canlyniadau’r arolwg i’n helpu ni i wella gwasanaethau sy’n bwysig i chi, yn ogystal â monitro cynnydd ein Cynllun Corfforaethol.

Sut hwyl mae'r Cyngor yn ei gael arni? Dywedwch eich dweud (gwefan allanol)

Bydd yr arolwg ar gael ar-lein am 6 wythnos o 13 Medi tan 24 Hydref 2021.

Hefyd, gweler ein Cynllun Corfforaethol cyfredol. Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i borthol Sgwrs y Sir ar ein gwefan (gwefan allanol) a chofrestrwch ar gyfer Y Panel. 

Arolwg Preswylwyr 2018

Arolwg Preswylwyr 2018 (PDF, 4.22MB)