Arolwg Preswylwyr

Bob 2-3 blynedd mae'r Cyngor yn cynnal arolwg sy'n agored i bawb sy'n byw yn Sir Ddinbych. Mae'r arolwg yn gofyn amrywiaeth o gwestiynau am y gwasanaethau unigol y mae'r Cyngor yn eu darparu, sut yr ydych yn teimlo ynglŷn â byw yn y Sir a beth yr hoffech ei weld yma yn y dyfodol.

Defnyddir canlyniadau’r Arolwg Preswylwyr i’n helpu ni i ddatblygu a monitro cynnydd ein Cynllun Corfforaethol.

Rydym yn llunio Cynllun Corfforaethol bob 5 mlynedd ac yn nodi ynddo’r pethau y byddwn yn rhoi blaenoriaeth iddynt er mwyn gwneud Sir Ddinbych yn lle gwell i fyw, i weithio ac i ymweld ag o.

Fel y gallwn fod yn sicr ein bod yn gwneud y pethau iawn, mae’n hollbwysig ein bod yn parhau i geisio deall beth yw’r pethau pwysicaf i chi.

Yn y cyfamser, i gael gwybod mwy am y Cynllun Corfforaethol, ewch i’r dudalen Cynllun Corfforaethol ar ein gwefan. Hefyd mae cyfleoedd i ddweud eich dweud a bod yn rhan o brosiectau unigol a fydd yn cyfrannu at ein blaenoriaethau corfforaethol i’w gweld o dan Sgwrs y Sir ar ein gwefan (gwefan allanol).

Arolwg Preswylwyr 2018

Arolwg Preswylwyr 2018 (PDF, 4.22MB)