Arolwg preswylwyr

Mae'r arolwg preswylwyr yn fodd i ni wybod beth yw eich barn ar wasanaethau’r cyngor ac ar faterion sy’n effeithio’ch ardal chi.

Rydym ni’n cynnal yr arolwg pob dwy flynedd. 

Yn yr holiadur rydym ni’n gofyn i drigolion sut le yw eu cymuned i fyw ynddi a pha mor fodlon ydyn nhw â gwasanaeth y cyngor yn gyffredinol.

Ar ôl cynnal yr arolwg, rydym ni’n dod â’r ymatebion ynghyd ac yn llunio adroddiad sydd yn ein helpu i ddeall: 

  • faint ydych chi’n gwybod amdanom ni a’n gwasanaethau 
  • eich profiadau wrth gysylltu â ni a chwyno 
  • beth ydych chi’n credu y dylem ni ganolbwyntio arno yn y pedair blynedd nesaf

Arolwg preswylwyr 2015

Arolwg preswylwyr 2015

Canlyniadau arolygon preswylwyr blaenorol

Gallwch weld canlyniadau arolygon preswylwyr blaenorol yma: