Gwahardd cerbydau rhag aros - Amryw Ffyrdd, Rhuthun

Rydym yn bwriadu gwneud gorchymyn i gyflwyno gwaharddiad ar gerbydau rhag aros ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnodau y cyfeirir atynt ar y darnau o ffordd a nodir  yn yr atodlen isod.

Gwelwch yr atolden ar gyfer y gorchymyn yma

Gwelwch fap ar gyfer y gorchymyn yma

Unrhyw berson sy'n dymuno gwrthwynebu'r gorchymyn bwriedig anfon datganiad ysgrifenedig i steve.hodder@denbighshire.gov.uk neu:

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd
Blwch Post 62
Rhuthun
LL15 9AZ

Diwrnod cau am gwrthwynebiadau yw 16 Chwefror 2018