Ystadegau a data: Addysg

Mae'r wybodaeth ganlynol ynglyn a pherfformiad addysg Sir Ddinbych yn gywir yn 2017.

Cynradd

Cyflawnodd 85.3% o ddisgyblion cyfnod sylfaen y lefel ddisgwyliedig, o gymharu â 87.3% yng Nghymru.

Cyflawnodd 88.9% o ddisgyblion cyfnod sylfaen y lefel ddisgwyliedig, o gymharu â 89.5% yng Nghymru.

Gwnaeth disgyblion Sir Ddinbych yn well yn eu hasesiadau cyfnod allweddol 2 ar gyfer Cymraeg a Mathemateg o gymharu â ffigyrau cyfartalog Cymru.  

Cyflawnodd 90.6% o ddisgyblion lefel 4 neu uwch yn Saesneg o gymharu â 91.1% yng Nghymru.

Cyflawnodd 91.8% o ddisgyblion lefel 4 neu uwch yn Mathemateg o gymharu â 91.6% yng Nghymru.

Cyflawnodd 92.4% o ddisgyblion lefel 4 neu uwch yn y Gymraeg o gymharu â 91.6% yng Nghymru.

Uwchradd

Cyflawnodd 50% o'r disgyblion raddau TGAU A*-C (neu gyfwerth), yn cynnwys Saesneg a Mathemateg.  Y cyfartaledd ar gyfer Cymru gyfan yw 54.6%.

Cyflawnodd 90.2% o'r disgyblion raddau TGAU A*-G (neu gyfwerth).  Y cyfartaledd ar gyfer Cymru gyfan yw 94.4%