Setiau data

Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw ynghylch y gwaith yr ydym yn ei wneud, ein prosesau gwneud penderfyniadau, a'r gwasanaethau a ddarparwn.  Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, rydym yn sicrhau bod gwybodaeth ar gael, trwy gyhoeddi setiau data.  Mae'r rhain yn setiau o ddata y gallwch eu lawrlwytho a'u hailddefnyddio.

Cyhoeddir y setiau data o dan y Drwydded Llywodraeth Agored oni nodir yn wahanol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o ddata ynglŷn â Sir Ddinbych a chynghorau eraill ar:

Enw Disgrifiad Fformat (CSV) Fformat (XLS)  Diweddarwyd 
Ffyrdd wedi'u mabwysiadu Mae ffordd wedi’i mabwysiadu yn ffordd sy’n cael ei chynnal a’i chadw ar draul y cyhoedd CSV XLS 29/01/2019
Canolfannau hamdden Lleoliad canolfannau hamdden Sir Ddinbych  CSV   25/10/2016

Rhyddhad ardrethi busnes

Manylion deiliaid eiddo presennol gyda rhyddhad ardrethi busnes CSV XLS 12/01/2019

Balansau credyd

Balansau credyd ardrethi busnes (cwmnïau) CSV XLS 12/01/2019
Ad-daliadau ardrethi busnes Ad-daliadau ardrethi busnes (cwmnïau) CSV  XLS 31/10/2017
Toiledau cyhoeddus Lleoliad toiledau cyhoeddus yn Sir Ddinbych CSV   25/10/2016
Cynlluniau Ffyrdd Arfaethedig  Cynlluniau Ffyrdd Arfaethedig  CSV XLS 29/01/2019

Tudalennau cysylltiedig