Hyfforddiant Arsylwi ac Asesu

Bydd y digwyddiad hyfforddi Arsylwi ac Asesu hwn yn cefnogi ymarferwyr sy’n gweithio o fewn ac yn cefnogi lleoliadau gofal plant i ehangu eu gwybodaeth a’u hyder mewn arsylwi ac asesu yn unol â chwricwlwm nas cynhelir ar gyfer Cymru.

Pryd a lle mae’r hyfforddiant yn digwydd?

Dewiswch dref neu ddinas i weld pryd a lle mae’r hyfforddiant hwn yn digwydd.

Corwen

Mae'r Hyfforddiant Arsylwi ac Asesuce yn digwydd yng Nghorwen ym Meithrinfa Ddydd Corwen ar Dydd Mawrth 24 Ionawr 2023 o 12:30pm tan 3:30pm.

Gwybodaeth am Meithrinfa Ddydd Corwen

Cyfeiriad Meithrinfa Ddydd Corwen yw:

Off Green Lane
Corwen
LL21 0DH

Y Rhyl

Mae'r Hyfforddiant Arsylwi ac Asesuce yn digwydd yn y Rhyl yn Nhŷ Russell ar Dydd Llun 23 Ionawr 2023 o 12:30pm tan 3:30pm.

Gwybodaeth am Dŷ Russell

Cyfeiriad Tŷ Russell yw:

Ffordd Churton
Y Rhyl
LL18 3DP

Llanelwy

Mae'r Hyfforddiant Arsylwi ac Asesuce yn digwydd yn Llanelwy yn y Ganolfan y Gymraeg ar Dydd Mercher 25 Ionawr 2023 o 6pm tan 9pm.

Gwybodaeth am Ganolfan y Gymraeg

Cyfeiriad Canolfan y Gymraeg yw:

Canolfan Hamdden Llanelwy (Ysgol Glan Clwyd)
Ffordd Dinbych Uchaf
Llanelwy
LL17 0RP

Pwy gaiff ddod?

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer holl staff darparwyr gofal plant blynyddoedd cynnar Sir Ddinbych, Athrawon Cymorth Addysg Gynnar, gwasanaethau cefnogi cyn ysgol yr Awdurdod Lleol, a Sefydliadau Ambarél.

Mae’r hyfforddiant hwn yn orfodol ar gyfer o leiaf un aelod o staff ym mhob lleoliad sy’n darparu Addysg Gynnar, fodd bynnag, nid oes cyfyngiad ar y nifer o staff o bob lleoliad, a chynghorir bod staff sy’n gysylltiedig â darparu Addysg Gynnar yn bresennol.

Sut mae cymryd rhan?

Bydd pob cyfranogwr angen cadw lle i gymryd rhan yn yr hyfforddiant hwn.

Cadw lle ar hyfforddi Arsylwi ac Asesu (gwefan allanol)