Cwrs Cwricwlwm Newydd ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir

Bydd y cwrs hwn yn cefnogi ymarferwyr sy’n gweithio o fewn ac yn cefnogi lleoliadau i ddeall a gweithredu’r ‘Cwricwlwm Newydd ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir’.

Bydd y cwrs yn cynnwys gwybodaeth a gweithdai ymarferol i gefnogi rhannu arferion da a datblygu cyfleoedd mewn meysydd megis oedolion sy’n galluogi dysgu, profiadau sy’n ennyn diddordeb, amgylcheddau effeithiol a’r llwybrau datblygu.

Pryd fydd cyrsiau’n cael eu cynnal?

Caiff cyrsiau eu cynnal:

  • Dydd Llun 20 Mehefin, o 6pm i 8:30pm (y Rhyl)
  • Dyyd Mercher 22 Mehefin, o 6pm i 8:30pm (y Rhyl)
  • Dydd Llun 27 Mehefin, o 6pm i 8:30pm (Llanelwy)

Lle fydd cyrsiau’n cael eu cynnal?

Caiff cyrsiau eu cynnal yn: 

Y Ganolfan Datblygu'r Gymraeg
Canolfan Hamdden Llanelwy (Ysgol Glan Clwyd)
Ffordd Dinbych Uchaf
Llanelwy
LL17 0RP

hefyd:

Canolfan y Dderwen
Fforddlas
Y Rhyl
LL18 2DY

Parcio

Bydd rhywfaint o lefydd parcio ar gael yng Nghanolfan Chwaraeon Llanelwy.  Bydd rhagor o lefydd parcio ar gael yn y maes parcio i gyfeiriad Dinbych yn Ysgol Glan Clwyd ac mae’n rhaid defnyddio’r maes parcio hwn ar gyfer cyrsiau 1pm - 3:30pm yn sgil bysiau ysgol.

Pwy sy’n cael dod?

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer staff lleoliadau gofal plant y blynyddoedd cynnar, Athrawon Cymorth y Blynyddoedd Cynnar a gwasanaethau cymorth Cyn Ysgol Awdurdodau Lleol yn Sir Ddinbych yn unig.

Sut i gymryd rhan?

Bydd arnoch angen cadw lle i gymryd rhan yn yr hyfforddiant hwn.

Archebu lle ar gwrs cwricwlwm newydd ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir