Hyfforddiant Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar: Cynllunio ar y Pryd

Anna Ephgrave fydd yn darparu’r cwrs a bydd yn rhannu gwybodaeth am ‘gynllunio ar y pryd' ac enghreifftiau ymarferol ar gyfer darparwyr gofal plant ac athrawon y Blynyddoedd Cynnar. 

Mae a wnelo ‘cynllunio ar y pryd’ â’r adegau hynny pan mae plant yn dechrau dangos chwilfrydedd am rywbeth, a thrwy wneud yr hyfforddiant hwn bydd gan ymarferwyr y blynyddoedd cynnar yr hyder a'r ddealltwriaeth i weithio a chynllunio yn y foment, gan alluogi’r plant i ofalu, byw, dysgu, chwarae a datblygu yn y foment.

Pryd a lle fydd y cyrsiau’n digwydd? 

Cynhelir y sesiynau grŵp ar-lein ar Zoom ddydd Mawrth 18 Ionawr 2022, o 9.30pm tan 3pm

Mwy am Zoom (gwefan allanol)

Pwy gaiff gymryd rhan?

Cynigir yr hyfforddiant dim ond i ddarparwyr gofal plant, athrawon y blynyddoedd cynnar a Swyddogion Monitro / Penaethiaid.

Sut i gymryd rhan?

Bydd arnoch angen cadw lle i gymryd rhan yn yr hyfforddiant hwn.

Cadwch eich lle ar gyfer y sesiwn hyfforddiant Cynllunio ar y Pryd (gwefan allanol)