Hyfforddiant y Cwricwlwm newydd i Gymru 2022

Mae’r Cwricwlwm i Gymru 2022 yn statudol ers mis Medi. Bydd y digwyddiad hyfforddi hwn yn cefnogi ymarferwyr sy’n cefnogi neu’n gweithio mewn lleoliadau i ddeall a sefydlu ‘Cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir’. 

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys gwybodaeth a gweithdai ymarferol er mwyn hybu rhannu arferion da a chyfleoedd datblygu mewn meysydd megis y llwybrau datblygiadol, cynllunio ac asesu ac ymarfer sy’n canolbwyntio ar y plentyn.

Pryd a lle mae’r hyfforddiant yn digwydd?

Dewiswch dref neu ddinas i weld pryd a lle mae’r hyfforddiant hwn yn digwydd.

Llangollen

Gwybodaeth am hyfforddiant ar y cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir, sy’n cael ei gynnal yn Neuadd y Dref Llangollen ar Dydd Llun 14 Tachwedd 2022, o 1pm tan 3pm.

Gwybodaeth am Neuadd y Dref, Llangollen

Cyfeiriad Neuadd y Dref, Llangollen, yw:

Parade Street
Llangollen
LL20 8PW

Y Rhyl

Gwybodaeth am hyfforddiant ar y cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir, sy’n cael ei gynnal yn y Rhyl yn Siambr y Cyngor, Tŷ Russell:

  • Dydd Mawrth 15 Tachwedd, o 9:30am tan 11:30am - Mae'r hyfforddiant hwn wedi'i archebu'n llawn
  • Dydd Gwener 18 Tachwedd, o 1pm tan 3:30pm

Gwybodaeth am Dŷ Russell

Cyfeiriad Tŷ Russell yw:

Ffordd Churton
Y Rhyl
LL18 3DP

Llanelwy

Gwybodaeth am hyfforddiant ar y cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir, sy’n cael ei gynnal yn Llanelwy yn y Canolfan y Gymraeg:

  • Dydd Mercher 16 Tachwedd 2022, o 6pm tan 8pm - Mae'r hyfforddiant hwn wedi'i archebu'n llawn
  • Dydd Iau 17 Tachwedd 2022, o 6pm tan 8:30pm

Gwybodaeth am Ganolfan y Gymraeg

Cyfeiriad Canolfan y Gymraeg yw:

Canolfan Hamdden Llanelwy (Ysgol Glan Clwyd)
Ffordd Dinbych Uchaf
Llanelwy
LL17 0RP

Pwy gaiff ddod?

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer holl staff darparwyr gofal plant blynyddoedd cynnar Sir Ddinbych, Athrawon Cymorth Addysg Gynnar, gwasanaethau cefnogi cyn ysgol yr Awdurdod Lleol, a Sefydliadau Ambarél.

Mae’r hyfforddiant hwn yn orfodol ar gyfer o leiaf un aelod o staff ym mhob lleoliad sy’n darparu Addysg Gynnar, fodd bynnag, nid oes cyfyngiad ar y nifer o staff o bob lleoliad, a chynghorir bod staff sy’n gysylltiedig â darparu Addysg Gynnar yn bresennol.

Sut mae cymryd rhan?

Bydd pob cyfranogwr angen cadw lle i gymryd rhan yn yr hyfforddiant hwn.

Cadw lle ar sesiwn hyfforddiant ar y cwricwlwm newydd ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir.