Gwneud cais am nawdd y Blynyddoedd Cynnar - 10 awr o addysg wedi'i ariannu

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Cyn gwneud cais

  Mae ceisiadau ar gyfer nawdd y Blynyddoedd Cynnar – 10 awr o addysg wedi’i ariannu yn gymwys os ydy’ch plentyn yn mynd neu bydd yn mynd i un o'r lleoliadau gofal plant canlynol yn unig.

  • Beach house
  • Bodnant Bach Fun Club
  • Borthyn Bunnies
  • Bumble Bees Playgroup
  • Busy Bods
  • Christ the Word Childcare
  • Clwb Penmorfa
  • Corwen Day Nursery
  • Cylch Chwarae Gellifor
  • Cylch Meithrin Bodawen
  • Cylch Meithrin Clocaenog
  • Cylch Meithrin Dewi Sant
  • Cylch Meithrin Dinbych Uchaf
  • Cylch Meithrin Henllan
  • Cylch Meithrin Llangollen
  • Cylch Meithrin Prion
  • Cylch Meithrin Rhuthun
  • Cylch Meithrin Tremeirchion
  • Cylch Meithrin Y Graig
  • Cylch Meithrin Ysgol Y Llys
  • Early Learners Day Nursery
  • Faenol Playgroup CIC
  • Fun Days
  • Giggles
  • Hannah's House
  • Happy Days Nursery
  • Hiraddug Playgroup
  • Little Acorns, Llandyrnog
  • Little Acorns, y Rhyl
  • Little Lamb’s at Emmanuel
  • Little Rascals
  • Llangollen Day Nursery
  • Llangollen Pre School Playgroup
  • Miri Melyd
  • Miri Melyd at Clawdd Offa
  • Puddleducks Playgroup
  • Rhuddlan Playgroup
  • St Asaph Community Playgroup
  • Summerhouse
  • The Mill Childcare Centre
  • Tiny Tots
  • Ysgol Betws GG
  • Ysgol Bro Dyfrdwy
  • Ysgol Bro Elwern
  • Ysgol Bro Famau
  • Ysgol Caer Drewyn
  • Ysgol Carrog
  • Ysgol Cefn Meiriadog
  • Ysgol Dyffryn Ial
  • Ysgol Llanbedr
  • Ysgol Pentrecelyn

  Os hoffech wneud cais ar gyfer mwy nag un plentyn, cwblhewch geisiadau ar wahân.

  Mae'n rhaid i chi fod yn rhiant neu ofalwr i gwblhau’r ffurflen hon.

  Cliciwch ar 'Nesa' i gychwyn eich cais.