Gwneud cais am nawdd y Blynyddoedd Cynnar - 10 awr o addysg wedi'i ariannu

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Cyn gwneud cais

  Mae ceisiadau ar gyfer nawdd y Blynyddoedd Cynnar – 10 awr o addysg wedi’i ariannu yn gymwys os ydy’ch plentyn yn mynd neu bydd yn mynd i un o'r lleoliadau gofal plant canlynol yn unig.

  • Bodnant Bach Fun Club
  • Borthyn Bunnies
  • Bumble Bees Playgroup
  • Busy Bods
  • Christ the Word Childcare
  • Clever Clogs
  • Clwb Penmorfa
  • Corwen Day Nursery
  • Cylch Chwarae Gellifor
  • Cylch Meithrin Bodawen
  • Cylch Meithrin Clocaenog
  • Cylch Meithrin Dewi Sant
  • Cylch Meithrin Dinbych Uchaf
  • Cylch Meithrin Henllan
  • Cylch Meithrin Llangollen
  • Cylch Meithrin Prion
  • Cylch Meithrin Rhuthun
  • Cylch Meithrin Tremeirchion
  • Cylch Meithrin Y Graig
  • Cylch Meithrin Ysgol Y Llys
  • Early Learners Day Nursery
  • Faenol Playgroup CIC
  • Fun Days
  • Giggles
  • Happy Days Nursery
  • Hiraddug Playgroup
  • Little Acorns
  • Little Lamb’s at Emmanuel
  • Little Rascals
  • Llangollen Pre School Playgroup
  • Miri Melyd
  • Miri Melyd at Clawdd Offa
  • Puddleducks Playgroup
  • Rhuddlan Playgroup
  • St Asaph Community Playgroup
  • Summerhouse
  • The Mill Childcare Centre
  • Tiny Tots
  • Ysgol Betws GG
  • Ysgol Bro Cinmeirch
  • Ysgol Bro Dyfrdwy
  • Ysgol Bro Elwern
  • Ysgol Bro Famau
  • Ysgol Bryn Clwyd
  • Ysgol Caer Drewyn
  • Ysgol Carrog
  • Ysgol Cefn Meiriadog
  • Ysgol Dyffryn Ial
  • Ysgol Llanbedr (Munchkins)
  • Ysgol Pentrecelyn

  Os hoffech wneud cais ar gyfer mwy nag un plentyn, cwblhewch geisiadau ar wahân.

  Mae'n rhaid i chi fod yn rhiant neu ofalwr i gwblhau’r ffurflen hon.

  Cliciwch ar 'Nesa' i gychwyn eich cais.