Hyfforddiant Addysg Gynnar: Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Diogelu (cwrs ar-lein)

Mae’r sesiwn hyfforddi hwn yn orfodol ar gyfer Arweinwyr Diogelu Dynodedig mewn lleoliadau Addysg Gynnar ac mae’n anelu at ddatblygu dealltwriaeth o ddiogelu. 

Pryd a lle fydd y cyrsiau’n digwydd?

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnal ar-lein drwy Microsoft Teams ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Mawrth 2 Tachwedd 2021, o 1pm tan 3pm – dim lle ar ôl
  • Dydd Iau 4 Tachwedd 2021, o 6pm tan 8pm – dim lle ar ôl
  • Dydd Llun 22 Tachwedd 2021, o 1pm tan 3pm – dim lle ar ôl
  • Dydd Mercher 24 Tachwedd 2021, o 6pm tan 8pm - dim lle ar ôl

Mwy am Microsoft Teams (gwefan allanol)

Pwy gaiff fynychu?

Dim ond Arweinwyr Diogelu Dynodedig mewn Lleoliadau Addysg Gynnar.