Cyswllt Teulu: Sesiynau Iaith a Chwarae

Mae sesiynau Iaith a Chwarae yn cael eu cynnal am ddim ledled Sir Ddinbych Caiff y sesiynau eu rhedeg gan Weithwyr Cyswllt Teulu bob wythnos yn ystod y tymor.

Mae ein holl sesiynau’n cynnwys gweithgareddau a gynlluniwyd i helpu plant i feithrin sgiliau iaith a chymdeithasu mewn amgylchedd hwyliog a chyfeillgar i’w paratoi ar gyfer mynd i’r ysgol.

libraries-promotion-02

Ar gyfer pwy mae’r sesiynau?

Mae’r sesiynau Iaith a Chwarae ar gyfer plant 1 i 3 oed.

Pryd a lle fydd y sesiynau’n digwydd?

Cynhelir y sesiynau mewn ysgolion amrywiol ledled Sir Ddinbych. Dewiswch un o’r ardaloedd canlynol i weld pryd a lle mae’r sesiynau Iaith a Chwarae yn cael eu cynnal:

VP Llanelwy (Llanelwy)

Cynhelir y sesiynau Iaith a Chwarae yn VP Llanelwy o 1:15pm tan 2:45pm ar:

 • Dydd Iau 9 Mawrth 2023
 • Dydd Iau 16 Mawrth 2023
 • Dydd Iau 23 Mawrth 2023

Canfod sut i gyrraedd VP Llanelwy

Ysgol Borthyn (Rhuthun)

Cynhelir y sesiynau Iaith a Chwarae yn Ysgol Borthyn o 1:15pm tan 2:45pm ar:

 • Dydd Llun 13 Mawrth 2023
 • Dydd Llun 20 Mawrth 2023

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Borthyn

Ysgol Dewi Sant (Y Rhyl)

Cynhelir y sesiynau Iaith a Chwarae yn Ysgol Dewi Sant o 9am tan 10:30am ar:

 • Dydd Mercher 1 Mawrth 2023
 • Dydd Mercher 8 Mawrth 2023
 • Dydd Mercher 15 Mawrth 2023
 • Dydd Mercher 22 Mawrth 2023

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Dewi Sant

Ysgol Llewelyn (Y Rhyl)

Cynhelir y sesiynau Iaith a Chwarae yn Ysgol Llewelyn o 9:30am tan 11:45am ar:

 • Dydd Iau 2 Mawrth 2023
 • Dydd Iau 9 Mawrth 2023
 • Dydd Iau 16 Mawrth 2023
 • Dydd Iau 23 Mawrth 2023

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Llewelyn

Ysgol Penmorfa (Prestatyn)

Cynhelir y sesiynau Iaith a Chwarae yn Ysgol Penmorfa o 9:30am tan 11am ar:

 • Dydd Gwener 3 Mawrth 2023
 • Dydd Gwener 10 Mawrth 2023
 • Dydd Gwener 17 Mawrth 2023
 • Dydd Gwener 24 Mawrth 2023

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Penmorfa

Ysgol Twm o'r Nant (Dinbych)

Cynhelir y sesiynau Iaith a Chwarae yn Ysgol Twm o’r Nant o 9:15am tan 10:45am ar:

 • Dydd Mawrth 28 Chwefror 2023
 • Dydd Mawrth 7 Mawrth 2023
 • Dydd Mawrth 14 Mawrth 2023
 • Dydd Mawrth 28 Mawrth 2023

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Twm o'r Nant

Ysgol Y Parc (Dinbych)

Cynhelir y sesiynau Iaith a Chwarae yn Ysgol y Parc o 9:15am tan 10:45am ar:

 • Dydd Gwener 3 Mawrth 2023
 • Dydd Gwener 10 Mawrth 2023
 • Dydd Gwener 17 Mawrth 2023
 • Dydd Gwener 24 Mawrth 2023

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Y Parc

Sut i gymryd rhan

Gallwch ddod â’ch plentyn (1 i 3 oed) i unrhyw sesiwn Iaith a Chwarae o’ch dewis (nid oes angen i chi archebu lle o flaen llaw).