BrowseAloud

Gwrandewch ar ein gwefan

Gallwch ddefnyddio BrowseAloud (gwefan allanol) i wrando ar ein gwefan drwy glicio ar y ddolen ar waelod ein tudalennau gwe.

Mae BrowseAloud yn ddefnyddiol os ydych:

  • sydd â dyslecsia
  • sydd ag anawsterau dysgu
  • nam ar y golwg ysgafn
  • ddefnyddio Saesneg fel ail iaith
Digital Accessibility Centre Accreditation Certificate