Polisïau AD

Rydym yn y broses o gyhoeddi ein holl bolisïau AD ar y tudalennau gwe hyn. Os na allwch ddod o hyd i’r polisi rydych yn chwilio amdano, anfonwch e-bost atom ar hrdirect@denbighshire.gov.uk. Diolch am eich amynedd.

 

Adnoddau Dynol

 
employee-new-starters-138x92

Fy nghyflogaeth

Gwybodaeth ar bob agwedd o’ch cyflogaeth yng Nghyngor Sir Ddinbych.
Mwy...

 
employee-leave-attendance-138-92

Absenoldeb a phresenoldeb

Gwybodaeth am wyliau a phresenoldeb ar gyfer gweithwyr Cyngor Sir Ddinbych.
Mwy...

 
employee-sub-spotlight-right-track-138x92