Manylion ymuno

 

Llongyfarchiadau ar dderbyn cynnig swydd yng Nghyngor Sir Ddinbych. Dim ond ychydig o faterion ffurfiol sy'n rhaid i chi eu cwblhau cyn i chi gychwyn yn y swydd.

Yn ogystal â'ch llythyr yn cynnig y swydd, byddwch yn derbyn manylion am beth ddylech ei wneud nesaf er mwyn ymuno â ni yn swyddogol.

Yn fras, bydd gofyn i chi:

  • Arwyddo a dychwelyd copi o’r llythyr cynnig swydd, gan nodi felly eich bod yn derbyn y swydd ar y telerau a’r amodau a nodir ynddo;
  • Darparu tystiolaeth wreiddiol eich bod yn cael gweithio’n gyfreithlon yn y DU
  • Darparu gwybodaeth bersonol e.e. perthynas agosaf, manylion banc.
  • Cwblhau Modiwl E-Ddysgu Ymsefydlu Rhan Un Croeso i Sir Ddinbych.

Ewch i’r tudalennau ymsefydlu nawr os gwelwch yn dda i ddarganfod mwy am beth fydd yn digwydd yn ystod y broses ymsefydlu gyda'r cyngor.

Gweler hefyd: