Gwyliau a phresenoldeb

 

Gwyliau blynyddol

Yr hawl i wyliau blynyddol, cyfrifo gwyliau blynyddol a phrynu gwyliau ychwanegol.

Gŵyl y Banc / Gwyliau Cyhoeddus

Absenoldeb am resymau iechyd

Absenoldeb am resymau teuluol

Absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu; absenoldeb rhiant a rennir, absenoldeb rhiant, amser i ffwrdd ar gyfer dibynyddion; absenoldeb tosturiol

Gweithio'n hyblyg

Y polisi a’r broses ar gyfer gwneud cais

Amser i ffwrdd ar gyfer datblygu

Amser i ffwrdd ar gyfer dyletswyddau eraill

Dyletswyddau undeb llafur, gwasanaeth rheithgor, gwasanaethu gyda'r lluoedd arfog, rolau cyhoeddus fel ynad, cynghorydd lleol, llywodraethwr ysgol.

Absenoldeb di-dâl

Gweithredu diwydiannol

Oriau gwaith