Cynlluniau Gwaith

 

Prentisiaethau

Prentisiaeth yw gweithiwr sy’n astudio ar gyfer cymhwyster yn seiliedig yn y gwaith a gydnabyddir yn genedlaethol tra byddant yn gweithio, sydd wedi’u dylunio gan ganolbwyntio ar anghenion cyflogwyr. Cynigir prentisiaethau mewn amrediad eang o gymwysterau, a gellir eu defnyddio ar gyfer gweithwyr newydd a phresennol.

Cynllun Graddedigion

Mae'r cynllun hyfforddi graddedigion yn gyfle i fyfyrwyr sydd wedi graddio'n ddiweddar gyda 2:1 neu uwch mewn unrhyw ddisgyblaeth, i ddechrau eu gyrfa. Y nod yw datblygu’r ymgeiswyr hyn yn arweinwyr a/neu’n rheolwyr yn y dyfodol.

Gwirfoddolwyr

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn annog gwirfoddolwyr i gymryd rhan ym mhob gweithgaredd priodol.

Profiad Gwaith

Pwrpas profiad gwaith yw darparu cyfle o ansawdd uchel i ddysgu, ac i gael cipolwg ar fywyd gwaith a gwahanol yrfaoedd.

Mae “Profiad Gwaith" yn cynnwys ystod o grwpiau o ddisgyblion ysgol sy'n dymuno cael dealltwriaeth o’r ‘byd gwaith’, a dewisiadau gyrfa posibl, gan gynnwys myfyrwyr/ graddedigion, rheiny sy’n ddi-waith neu’n dychwelyd i’r gwaith a’r rheiny sy’n edrych i ddatblygu eu CV a gyda diddordeb penodol mewn maes penodol.

Ar y cyfan mae Profiad Gwaith yn lleoliad wythnos o fewn tîm yn y cyngor lle mae ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu cael profiad o wythnos waith nodweddiadol.