Recriwtio gwirfoddolwyr

 

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn annog gwirfoddolwyr i gymryd rhan ym mhob gweithgaredd priodol.

Mae gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad pwysig drwy ategu a chynorthwyo gyda gwaith staff cyflogedig. Rydym eisiau sicrhau bod profiad y gwirfoddolwyr o weithio mewn gwasanaeth cyhoeddus yn foddhaus, defnyddiol a buddiol i’r ddwy ochr.

Lle bo’n bosibl, bydd cyfleoedd gwirfoddoli yn cael eu cyhoeddi ar wefan gwirfoddolwyr Sir Ddinbych.

Gweler hefyd: