Recriwtio profiad gwaith

 

Pwrpas profiad gwaith yw darparu cyfle o ansawdd uchel i ddysgu, ac i gael cipolwg ar fywyd gwaith a gwahanol yrfaoedd.

Mae "Profiad Gwaith" yn cynnwys ystod o grwpiau o ddisgyblion ysgol sy'n dymuno Cael dealltwriaeth o'r 'byd gwaith', a dewisiadau gyrfa posibl, gan gynnwys myfyrwyr/ graddedigion, rheiny sy’n ddi-waith neu’n dychwelyd i’r gwaith a’r rheiny sy’n edrych i ddatblygu eu CV a gyda diddordeb penodol mewn maes penodol.

Ar y cyfan mae Profiad Gwaith yn lleoliad wythnos o fewn tîm yn y cyngor lle mae ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu cael profiad o wythnos waith nodweddiadol.

Fodd bynnag, ar gyfer rhai sy’n ymgymryd â chyrsiau coleg neu Brifysgol sydd angen oriau penodol o brofiad ymarferol, gall y lleoliad fod yn hirach.

Er enghraifft, mae rhai graddau Gofal Cymdeithasol angen i fyfyriwr gymryd rhan mewn profiad gwaith am ddiwrnod neu wythnos o’r flwyddyn astudio.

Am ragor o wybodaeth, ewch i’r pecyn Gwybodaeth "Profiad Gwaith” i Reolwyr.