Recriwtio Diogelach - Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG)

 

Gofynion GDG ar gyfer swydd newydd

Wrth recriwtio ar gyfer swydd newydd, mae’n rhaid i reolwyr benderfynu os yw angen:

  • Gwiriad GDG safonol;
  • Gwiriad Manylach GDG; a
  • Gwiriad manylach ar gyfer gweithgaredd wedi'i rheoleiddio.

Dim ond ar gyfer nifer fach o alwedigaethau/ swyddi penodol sydd wedi eu rhestru o fewn cymhwysedd swyddi ar y wefan ganlynol y mae angen gwiriadau GDG safonol:

GOV.UK

Bydd angen i’r rheolwr recriwtio siarad â’r Prif Swyddog GDG a chyflwyno eu rhesymeg er mwyn sefydlu a oes angen Gwiriad GDG Manylach ar gyfer y swydd. Gallai’r Prif Swyddog GDG atgyfeirio’r penderfyniad i’r GDG am benderfyniad terfynol er mwyn sicrhau nad yw’r cyngor yn cynnal unrhyw wiriadau GDG Manylach anghyfreithlon.

Bydd angen i’r rheolwyr recriwtio gyfeirio at y polisi GDG er mwyn sefydlu a oes angen Gwiriad GDG Manylach ar gyfer y swydd.

Bydd angen i’r rheolwr recriwtio sicrhau bod swydd-ddisgrifiadau’n nodi’n glir yr angen am wiriad GDG Manylach os yn briodol. Am fwy o wybodaeth a chanllawiau, cysylltwch â’r Prif Swyddog GDG yn Cyswllt AD.

Mae’n rhaid i hysbysebion swyddi nodi bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd os yn briodol.

Bydd gwybodaeth ynghylch Cod Ymarfer y GDG yn cael ei ddarparu gan Cyswllt AD, os oes angen.

Gweler hefyd: