Buddion i weithwyr

 

Mae'r rhaglen Gwobrau Uniongyrchol Cyngor Sir Ddinbych yn rhoi mynediad i chi at yr holl arbedion a buddiannau sy’n dod o fod yn weithiwr gyda Chyngor Sir Ddinbych. Gall weithwyr gofrestru i ddechrau arbed trwy ymweld â www.dccrewardsdirect.co.uk.

Mae amrywiaeth wych o Arbedion Ffordd o Fyw ar gael ar-lein neu ar y stryd fawr, yn genedlaethol ac yn eich ardal leol ar gyfer bwyd, gwyliau, bwyta allan, DIY, offer trydanol, yswiriant, moduro a mwy. Mae yna filoedd o gynigion a buddion ar gael ac fe allwch chi arbed cannoedd o bunnoedd wrth siopa. Gallwch arbed drwy ddefnyddio taliad arian-yn-ôl, gostyngiadau ar-lein, siopa ar y ffôn a’ch Cerdyn Vectis ar gyfer gostyngiadau mewn siopau.

Gallwch hefyd arbed ar eich costau gofal plant trwy’r cynllun Aberthu Cyflog sydd ar gael i chi. Mae Aberthu Cyflog yn ffordd wych i chi arbed trwy hepgor cyfran o’ch cyflog (fydd wedi’i eithrio rhag Yswiriant Cenedlaethol a Threth) sy’n golygu eich bod wedyn yn cael buddion ardderchog.

Hefyd, cofiwch edrych ar yr wybodaeth am eich Buddion Cyflogaeth trwy glicio’r ddolen ar www.dccrewardsdirect.co.uk. Mae’r buddion sydd ar gael yn cynnig ystod eang o gefnogaeth i chi a gallant helpu i ofalu am eich iechyd a’ch lles ac maent yn cynnwys:

  • Y cyfle i brynu gwyliau ychwanegol (ac eithrio athrawon a gweithwyr Tymor Amser yn Unig)
  • Cynllun Beicio i’r Gwaith
  • Cynllun pensiwn cystadleuol
  • Cynlluniau yswiriant meddygol
  • Cynllun aberthu cyflog i gael car, a chynllun prydlesu car. Ceir rhagor o wybodaeth am y cynllun prydlesu car trwy ffonio’r Gwasanaethau Fflyd ar 01824 839243
  • Ystod o bolisïau cydbwysedd bywyd/gwaith