Neges bwysig i Reolwyr Canol

 

Annwyl gydweithiwr,

Byddwch yn ymwybodol fod Cynhadledd Arweinyddiaeth Sir Ddinbych yn cymryd lle ddydd Mercher, Mehefin 5ed yn Neuadd y Dref, Dinbych.

Yn syth wedi hyn, bydd toriad am ginio (darperir brechdannau), wedyn bydd cynhadledd yn y prynhawn er mwyn trafod datblygiadau gyda’r Arolwg Gwasanaethau Cefnogol Corfforaethol. Mae disgwyl i’r gynhadledd hon gychwyn am 1pm a chymryd lle yn Neuadd y Dref Dinbych.

Mae hi’n hynod bwysig fod pawb yn gwneud pob ymdrech i fynychu, ac mi fydd diweddariadau pwysig yn cael eu rhannu ar ganfyddiadau ac argymhellion y cyfnod ymchwilio, ac mi fydd sesiwn rhyngweithiol yn cymryd lle er mwyn cyflwyno’r rheolwyr prosiect a thrafod gweithgareddau prosiect ac amserlen.

Byddwn hefyd yn paratoi neges ar gyfer staff yn hwyrach yn yr wythnos, felly bydd angen i chi gael y wybodaeth er mwyn delio gyda chwestiynau gan eich tîm.

Edrychaf ymlaen at eich gweld ddydd Mercher.

Judith