E-Ddysgu

 

Beth yw E-Ddysgu?

E-ddysgu yw unrhyw ffurf o ddysgu sy’n cael ei gynnal trwy gyfrwng cyfryngau electronig, ar y Rhyngrwyd fel rheol. Gall hyn fod ar fideo ar YouTube, darlithoedd sy’n cael eu ffrydio ar wefannau megis Ted.com, rhaglenni teledu neu ddysgu Modiwlaidd.

Manteision E-Ddysgu

Mae’n gost effeithiol ac yn arbed arian, trwy leihau’r amser rydych chi’n ei dreulio y tu allan i’r swyddfa, mae’n cael gwared ar gostau teithio a’r ffaith nad oes angen argraffu deunyddiau, mae dysgu ar-lein yn eich helpu i arbed arian ac yn cynyddu cynhyrchiant yn y gweithle.

Gallwch ddysgu bedair awr ar hugain y dydd, yn unrhyw le, pan fo’n gyfleus i chi, ar eich cyflymder chi, a lle bynnag y dewiswch chi. Caiff nifer o gyrsiau wyneb i wyneb eu cynnal yn ystod oriau gwaith arferol yn unig. Trwy adael i staff gwblhau’r cwrs ym mhle a phryd y maent yn dymuno, gallwch sicrhau fod amhariadau i amserlenni gwaith prysur yn prinhau.

Mae’n golygu bod tracio cynnydd y cwrs yn hawdd. Mae pob cwrs yn cofnodi defnyddwyr sydd yn rhyngweithio drwy’r safle, a gellir adrodd yn ôl ar hyn.

Sut i gael mynediad i'r wefan

Ewch i'r wefan E-Ddysgu (learning.wales.nhs.uk)

E-Ddysgu - Help

Canllaw - E-Ddysgu

Cyrsiau E-Ddysgu

Modiwlau GorfodolHydDyddiad Cwblhau
Diogelu Data 20 munud Tachwedd 2018
Trais yn erbyn Menywod 45 munud Parhaus
Ymwybythiaeth am Ddiogelu 30 munud Parhaus