Arweinyddiaeth

 

Mae ein strategaeth ar gyfer arweinyddiaeth yn cwmpasu agweddau arweinyddiaeth ac ymddygiad, sgiliau rheoli a chyfrifoldeb i greu diwylliant arweinyddiaeth a gallu ar y cyd.

Ein gweledigaeth yw cael arweinwyr unigol, sy'n fodelau rôl, yn arddangos ein hagweddau a’n hymddygiad arweinyddiaeth a nodwyd.

Maent yn bobl yr ydym yn ymddiried ynddynt ac sy’n creu diwylliant o ymddiriedaeth, sy'n gweithio gyda'i gilydd i gyflawni canlyniadau ac sy'n dysgu gan ei gilydd i gyflawni ein cyfrifoldebau rheoli ar y cyd.

Maent yn bobl sy’n atebol ac sy’n cymryd cyfrifoldeb dros ddatblygu a gwella eu hunain.

Egwyddorion Allweddol Arweinyddiaeth yn Sir Ddinbych

  • Creu diwylliant dysgu o brofiad ar y cyd a dod yn sefydliad sy'n dysgu;
  • Defnyddio arddull hyfforddi;
  • Rhoi a derbyn adborth;
  • Bod yn fyfyriol / hunanymwybodol;
  • Gweithio ar y cyd;
  • Dysgu oddi wrth ei gilydd.

Strategaeth Arweinyddiaeth Cyngor Sir Ddinbych