Hoffech chi gymhwyso i fod ynRheolwr Prosiectau?

A ydych chi’n gweithio mewn maes Rheoli Prosiectau neua oes gennych gyfrifoldebau am brosiectau? Hoffech chi ennill cymwysterau heb orfod talu unrhyw gostau?

Os hoffech gael gwybod rhagor am y Brentisiaeth Uwch mewn Rheoli Prosiectau,dewch i’n diwrnod rhannu gwybodaeth sydd i’w gynnal ar gampws Coleg Llandrilloyn Llandrillo-yn-Rhos ar 14 Tachwedd 2019, 9.30-12pm. I gofrestru ar y cwrs, mae’n ofynnol eich bod yn dod i’r diwrnod rhannu gwybodaeth.

I archebu lle neu I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Sian Crickett:
s.crickett@gllm.ac.uk
01492 546 666 est. 1971

Beth yw prentisiaeth uwch?

Mae’r Brentisiaeth yn llwybr datblygu i rai sydd am fynd i’r maes rheoli prosiectau neu sydd am ddefnyddio sgiliau rheoli prosiectau i ddringo’r ysgol yrfa mewn maes arall. Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y fframwaith, ond disgwylir i ddysgwyr fod yn gweithio

Gweler hefyd