Cyrsiau Cymraeg

 

Cwrs Cymraeg: Dechreuwyr

Blwyddyn 1 - Cwrs Cymraeg - Dechreuwyr Llwyr - Atodlen

Amserlen y Cwrs - Dechreuwyr

  • Dyddiad Arholiad Mynediad ym mis Mehefin 2019 – dydd Gwener 7 Mehefin ar safleoedd Glannau Dyfrdwy neu Iâl, Wrecsam - Coleg Cambria (i’w gadarnhau)
  • Archebwch eich lle drwy hunan wasaneth itrent neu drwy ffonio Adnoddau Dynol ar 01824 706200.

Cyrsiau Cymraeg ar lefelau amrywiol: Dim-Dechreuwyr

  • Ydych chi eisoes yn gwybod ychydig o Gymraeg ac yn dymuno meithrin eich sgiliau ymhellach?
  • P’un a ydych yn gwybod ambell i ymadrodd neu fwy, mae’n bosibl y bydd un o’r cyrsiau Cymraeg hyn yn addas i chi.
  • Efallai eich bod wedi mynychu cwrs Cymraeg yn y gorffennol ond wedi methu â chwblhau’r cwrs ar y pryd, efallai yr hoffech ailymuno â grŵp ac ail-afael ynddi.
  • Efallai eich bod wedi astudio’r Gymraeg fel ail iaith yn yr ysgol ond heb ddatblygu’ch sgiliau ymhellach ers gadael?

Os oes gennych ddiddordeb yn y cyrsiau canlynol, mae ychydig o leoedd ar gael ym mhob cwrs:

Amserlen y Cwrs - Dim-Dechreuwyr