Fframwaith Sgiliau Iaith Gymraeg

 

Mae’r Fframwaith Sgiliau Iaith Gymraeg yn ffordd hawdd o asesu sgiliau iaith yn seiliedig ar y mathau o dasgau cyfathrebu  (darllen, ysgrifennu, siarad a deall) y gall ein gweithwyr eu cyflawni trwy gyfrwng y Gymraeg. Yna caiff ei ddefnyddio i benderfynu pa lefel o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y swydd a pha gwrs y bydd gweithwyr ei angen.  

Fframwaith Sgiliau Iaith

Lefel

Sgiliau Siarad

Lefel 0

Dim lefel bresennol o Sgiliau Cymraeg  ar hyn o bryd

Lefel 1 Mynediad

Gallu ynganu enwau lleoedd/enwau cyntaf Cymraeg neu arwyddion Cymraeg yn gywir

Gallu cyfarch a chyflwyno pobl eraill yn Gymraeg

Gallu dangos cwrteisi ieithyddol trwy agor a chau sgwrs

Gallu deall a throsglwyddo manylion personol

Lefel 2

Sylfaen

Gallu deall hanfod sgyrsiau yn Gymraeg

Gallu cyfleu gwybodaeth sylfaenol e.e. tasgau gweinyddol  neu arferol syml

Deall a throsglwyddo cyfarwyddiadau a chyfeiriadau

Lefel 3

Canolradd

Gallu sgwrsio’n rhannol yn Gymraeg ond yn troi i Saesneg mewn sgwrs i roi gwybodaeth fanwl

Gallu disgrifio pobl a lleoliadau

Lefel 4

Uwch

Gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn cyfarfodydd o fewn eu maes gwaith     a dadlau o blaid eu yn erbyn achos.

Gallu delio â phobl yn Gymraeg yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd ond yn troi i Saesneg wrth ddelio â sefyllfaoedd cymhleth

Lefel 5

Hyfedredd

Gallu delio’n effeithiol gyda sgwrs gymhleth a chwestiynau yn Gymraeg

Gallu addasu steil yr iaith i weddu pob sefyllfa ac angen.<0}